رییس انجمن بررسی و مطالعه درد ایران با اشاره به اهمیت مبحث "درد" در علم پزشکی و پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه، اظهار کرد: درد یک حس تنها نیست که بتوان به راحتی آن را درمان کرد، بلکه با سایر ابعاد اجتماعی، روانی، روحی و جسمی بدن مرتبط شده و یک مساله چند بعدی است که باید همه جوانب آن دیده شود.

به گزارش « شیعه نیوز »، دکتر مسعود هاشمی همزمان با هفته جهانی درد ضمن تشریح اهمیت مبحث درد و ضرورت کنترل آن، عنوان کرد: انجمن بین المللی مطالعه درد (IASP)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و فدراسیون اروپایی درد IASP Chapters (EFIC) روز جهانی مبارزه با درد را برای ارتقای تسکین درد به عنوان یک حق انسانی معرفی کرده اند.
وی با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی زندگی بدون درد را حق طبیعی انسانها می داند و در این راستا برنامه ریزی می کند، اظهار کرد: بر این اساس با هدف ارتقای آگاهی ها در رابطه با اهمیت موضوع درد و ضرورت کنترل و پیشگیری از بروز درد، سالانه روز جهانی درد را با عناوین مختلف مانند "درد در کودکان"، "درد در سالمندان"، "دردهای سرطانی"، "دردهای عضلانی اسکلتی"، "دردهای حاد"، "دردهای مفاصل" و امسال را با عنوان " درد در گروه های آسیب پذیر" نامگذاری کرده است.
هاشمی با اشاره به ارتقای کیفیت زندگی بشر و همچنین پیشرفت های حاصل شده در سیستم بهداشت و درمان کشورها طی ۵۰ سال اخیر، تصریح کرد: با ارتقای سطح بهداشت و سلامت جوامع، کنترل بیماری های مزمن، پیشگیری و حذف بیماری های واگیر و سایر روش ها، بالطبع امید به زندگی و طول عمر نیز بیشتر شده و زمانیکه طول عمر و امید به زندگی بیشتر باشد، کیفیت زندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.
"درد"؛ از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی
وی یکی از مهمترین شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی را "درد" عنوان کرد و گفت: درد با سالمندی، بیماری های مزمن و دژنراتیو مانند آرتروز، فرسوده شدن بافت های استخوانی، بافت های هم بند، مفاصل، بینایی و شنوایی ارتباط داشته و در سنین سالمندی قطعا پررنگتر است. بنابراین با تعریف مناسب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار