به گفته سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت، فقط سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کنند می توانند از روز ششم تا دهم خرداد ماه فرم فروش ۳۰ درصد سهام خود را از طریق بانک ها تکمیل کنند.

براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی سهامداران از روز سه شنبه هفته جاری یعنی از روز ششم خرداد ماه می توانند با مراجعه به بانک ها فرم فروش سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را تکمیل کنند.
حسین فهیمی، سخنگو ستاد رهبری آزادسازی سهام عدالت در این خصوص به تجارت نیوز گفت: فقط سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند به بانکی که شماره شبا خود در آن را به سامانه سهام عدالت داده اند مراجعه و فرم فروش را تکمیل کنند.
به گفته وی، زمان فروش ۳۰ درصد سهام از روز ششم خرداد ماه آغاز می شود و تا روز شنبه دهم ادامه دارد.
وی در خصوص کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند گفت: محدودیت ۳۰ درصدی برای کسانی است که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کنند پس از این که نماد شرکت های سرمایه گذاری در بورس پذیرفته شد می توانند سهام خود را بدون محدودیت بفروشند.
طبق اظهار رئیس سازمان خصوصی سازی تا پیش از آزادسازی سهام عدالت حدود پنج میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، شماره شبا خود را در سامانه ثبت نکرده بودند که به گفته معاون سازمان خصوصی سازی از زمانی که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شده تاکنون حدود ۶۰۰ هزار نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت اعلام کردند.
شماره شبا برخی از این گروه هنوز تایید نشده است، آیا این افراد نیز می توانند از ششم خرداد ماه نسبت به فروش سهام عدالت اقدام کنند؟
فهیمی در پاسخ به این سوال گفت: کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، صرف نظر از این که شماره شبا آنها تایید شده یا خیر می توانند به بانک ها مراجعه کنند.
وی در خصوص سهامدارانی که زیر سن قانونی(۱۸ سال) قرار ...

عناوین مهم خبری