دومین جلسه دادگاه برخی مدیران سابق بانک مرکزی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و پایان یافت.
سرخط اخبار