عکس: حضور خمینی جوان در مراسم تجدید میثاق اعضای مجلس خبرگان با آرمان های امام (ره)

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۰