در این گزارش عکس هایی که در اوایل قرن ۲۰ گرفته شده را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار