شهرام همایون بااشاره به سیاست های شبکه وهابی کلمه علیه ایران، گفت شرم برکسانی که این شبکه را حتی برای یک لحظه می بینند.این درحالی است که رضا پهلوی بارها با این شبکه مصاحبه کرده و در آن حضور یافته است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار