معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید برای زنان و خانواده را تحقق عدالت جنسیتی از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند توصیف کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی باید در راستای تحقق شاخص های عدالت جنسیتی و رفع فقر و تبعیض هم افزایی و همکاری داشته باشند.

به گزارش ایران خبر ، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید برای زنان و خانواده را تحقق عدالت جنسیتی از طریق برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند توصیف کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی باید در راستای تحقق شاخص های عدالت جنسیتی و رفع فقر و تبعیض هم افزایی و همکاری داشته باشند.
به گزارش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز دوشنبه در نشستی با مشاوران زنان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور با بیان اینکه شاهد حرکت و شتاب خوبی در شاخص های ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در دولت های یازدهم و دوازدهم هستیم، اظهار داشت: بی تردید با تحقق برنامه ریزی هایی که در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت زنان و خانواده تدوین شده و در حال اجرایی شدن است، شاهد آینده بسیار روشنی خواهیم بود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: بعد از سال ۹۶ و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران و شکل گیری تروریسم اقتصادی با شرایط جدیدی مواجه هستیم و در چنین شرایطی تحقق وعده ها و برنامه ریزی های انجام شده نیازمند همت و جدیت بیشتر و جهت گیری ها و هدف گذاری های دقیق تر است.
ابتکار خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با پشتوانه خون شهدا و ایثارگران و انگیزه های معنوی شکل گرفته و بدون تردید با استحکام درونی و اتکا به نسل جوان، مسیر متعالی خود را با سرافرازی طی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، برنامه ریزی را یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف دانست و گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید بر ضرورت برنامه ریزی به منظور تحققق شاخص های عدالت جنسیتی تأکید می شود و راهبرد اصلی دولت دوازدهم برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار