افطاری ساده - حرم حضرت معصومه (س)

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷