داود گرجی در گفتگو با برنا گفت، خانه تکواندوی با هدف ایجاد پایگاه قهرمانی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا تهران، داود گرجی با بیان اینکه شهر قدس از پتانسیل بسیار بالایی در ورزش تکواندو برخوردار است، گفت: زمانی که افتخار فنی ترین بازیکن دنیا را یک نوجوان شهر قدسی به خود اختصاص داد به این نتیجه رسیدم که باید این استعداد نهفته در بین فرزندان قدسی در تکواندو را شناسایی و در راستای شکوفایی آنها بیشتر از گذشته تلاش کنیم.
 گرجی اظهار داشت: لذا امروز با در اختیار گرفتن خانه تکواندو میتوانیم زمینه قهرمانی تکواندو کاران شهرستان را فراهم نموده و در این راستا حرف برای گفتن داشته باشیم.
 وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند تن از تکواندوکاران شهر قدس در تیم ملی تکواندو حضور دارند، عنوان کرد: این مهم نشان از این است که این شهر پتانسیل و توانمندی ویژه ای در رشته تکواندو دارد که نباید از آن غافل بود لذا هیات تکواندو با تمام توان در خدمت مربیان و هنرجویان تکواندو بوده و از هیچ کمکی در راستای شکوفایی تکواندوی شهرستان در سطح ملی و بین المللی دریغ نخواهد کرد.

عناوین مهم خبری