نشست سردار کلیشادی با مدیران نواحی آسیب دیده در سپاه ساری

خزرنما پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱۴
سرخط اخبار