سوپرگل مسی به ایبار در جمع بهترین گل های هفته بیست و پنجم لالیگا قرار گرفت.
سرخط اخبار