موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

به گزارش تابناک اقتصادی ، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی دهمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
10 تیر 1320 ، وزیر مختار انگلیس در تهران در دیدار با علی منصور نخست وزیر از او خواست تا فوراً اقدام به اخراج چهار پنجم آلمانی های شاغل در ایران نماید.
10 تیر 1330 ، دکتر مصدق در دیدار با سفیر آمریکا در تهران، پیشنهاد وی مبنی بر به رسمیت شناختن شرکت نفت انگلیس و آسیب نرساندن به درآمد آن را رد کرد. سفیر آمریکا در این ملاقات ادامه روش ایران را موجبی برای تعطیل پالایشگاه آبادان ذکر کرد. مصدق نیز گفت: اگر پالایشگاه تعطیل شود هم اهمیتی ندارد.
10 تیر 1332 ، طرح عملیات براندازی دولت دکتر محمد مصدق با نام عملیات « آژاکس » به تصویب نهایی وزارتخانه های امور خارجه آمریکا و انگلیس رسید .
10 تیر 1338 ، مدیرعامل بانک عمران روز دهم تیر سال 1338 به خبرنگاران گفت که سه مالک بزرگ زنجانی، آذربایجانی و اراکی آماده تقسیم املاک خود بین کشاورزان هستند.
10 تیر 1347 ، ایران معاهده عدم تکثیر تسلیحات هسته ای (ان پی تی) رادر اولین روز امضا کرد.
10 تیر 1353 ، ایران و امریکا قرار داد اتمی امضا کردند. به موجب این پیمان، امریکا متعهد شد تا مدت 10 سال وسایل لازم برای غنی سازی اورانیوم را در اختیار ایران قرار دهد.
10 تیر 1355 ، سازمان انرژی اتمی ایران، در این روز قراردادی به مبلغ ...

عناوین مهم خبری