پاییز سرد و بی رحم نیست، فقط جسارت زمستان را ندارد و ذره ذره زرد می کند. اردوگاه شهید باهنر که در طول سال میزبان بسیاری از افراد مانند دانش آموزان است اکنون در شرایط کرونا و در فصل زرد پاییز، صدای خش خش برگ ،آواز پرندگان و سکوت را تجربه می کند؛ برگ های خیس شده پاییزی این اردوگاه یادآور حس خوب پاییز است، برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه می بریم.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار