گروهی از محققان کشور با ایجاد یک ارزش افزوده در فیلترهای سوخت، راهکاری را برای جلوگیری از خام سوزی سوخت های هیدروکربنی ارائه کردند و به گفته آنها استفاده از این فیلتر موجب کاهش آلودگی هوا که ناشی از عدم احتراق کامل سوخت است و همچنین کاهش مصرف انرژی می شود.

مهندس کمیل قنبری از محققان این اختراع در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این طرح با همکاری دکتر علیرضا غفرالهی اجرایی شده است، گفت: در این مطالعات موفق به طراحی و ساخت فیلتر سوخت (صافی بنزین) شدیم که بر روی خودروهای سواری نصب می شود و با ایجاد فعل و انفعالاتی در سوخت های هیدروکربنی از جمله بنزین، از خام سوزی سوخت جلوگیری می کند و فرآیند به سمت احتراق کامل می رود.
وی با تاکید بر اینکه هر چه خام سوزی خودرو کاهش یابد، آلودگی های زیست محیطی آن نیز کاهش می یابد، در این باره توضیح داد: به عنوان مثال زمانی که چوب را می سوزانیم، در ابتدا تولید دود می کند؛ ولی به تدریج که فرآیند احتراق کامل می شود، آلودگی های آن نیز کاهش می یابد و این فرآیند در احتراق سوخت در خودروها نیز مصداق دارد.
قنبری اضافه کرد: هر چه فرآیند احتراق در خودروها به سمت فرآیندهای احتراق کامل هدایت شود، هم آلودگی های ناشی از سوخت ناقص کاهش می یابد و هم منجر به کاهش مصرف سوخت در خودروها خواهد شد.
این مخترع با بیان اینکه تاکنون در دنیا این فناوری ارائه نشده است، خاطرنشان کرد: به فیلتر تولید شده، قابلیت یونیزاسیون سوخت بدون استفاده از آهن ربا اضافه شده است. در گذشته آهن رباهایی به فیلتر سوخت اضافه می شد که کارایی زیادی در ایجاد احتراق کامل سوخت هیدروکربنی نداشت، ضمن آنکه این روش هیچ گاه به فاز صنعتی سازی نرسید.
وی ادامه داد: ولی ما در این طرح توانستیم در فیلترها، میدانی را ایجاد کنیم که بدون استفاده از آهن ربا قادر به جلوگیری از خام سوزی سوخت در خودروها است.
قنبری با تاکید بر اینکه در این پروژه تحقیقاتی، فیلترهای موجود برای خودروها را توسعه دادیم و یک ارزش افزوده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری