کنسرسیوم کروز، رایزکو و گروه بهمن درراستای همیاری و مشارکت درتامین بسته های معیشتی برای هموطنان نیازمند آسیب دیده از ویروس کرونا، بسته حمایتی و اقلام بهداشتی تهیه و به استان سیستان وبلوچستان ارسال کرد.

به گزارش « اخبار خودرو »،کنسرسیوم کروز، رایزکو و گروه بهمن درراستای همیاری و مشارکت درتامین بسته های معیشتی برای هموطنان نیازمند آسیب دیده از ویروس کرونا، بسته حمایتی و اقلام بهداشتی تهیه و به استان سیستان وبلوچستان ارسال کرد.
دراین استان تعدادی از خانواده ها با بیماری کرونا دست وپنجه نرم می کنند و تعدادی دیگر نیز مشاغل خود را از دست داده و درشرایط معیشتی خوبی قرار ندارند؛ به همین دلیل کنسرسیوم رایزکو، بهمن و کروز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و ضرورت کمک به افراد کم توان که با شیوع ویروس کرونا دچار آسیب اقتصادی شده اند، بسته معیشتی و اقلام بهداشتی به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال تهیه و برای توزیع به سازمان بهزیستی استان سیستان وبلوچستان ارسال کرد.
این کنسرسیوم کمک های نقدی خود را برای تهیه بسته های مواد غذایی، مواد شوینده، ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش برای آسیب دیدگان کرونا به استان سیستان وبلوچستان ارسال کرد تا مرهمی بر رنج های ناشی از شیوع ویروس کرونا در این منطقه باشد. گفتنی است کنسرسیوم کروز، رایزکو و گروه بهمن از جمله کنسرسیوم های فعال کشور در عرصه مسئولیت اجتماعی به حساب می آیند.

سرخط اخبار