چهار محور رونق تولید در حوزه معادن استان

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۷
برنامه های رونق تولید در بخش معدن در سال 98،در شورای معادن استان تصویب شد.

در اولین جلسه ی این شورا که امروز به ریاست استاندار برگزار شد چهار برنامه برای رونق تولید در بخش معدن در سال جاری تصویب شد.
توسعه و تکمیل اکتشاف طلا،مس و آهن،توسعه فرآوری در جوار معادن و ارتقای بهره وری،فعالسازی معادن کوچک و راکد و استحصال شورابه از دریاچه نمک و احداث راه دسترسی به آن چهار برنامه مصوب این جلسه بود.
ساماندهی و اعلام ذخایر شن و ماسه ی رودخانه ای قابل واگذاری ظرف دو هفته توسط شرکت آب منطقه ای، برآورد نیاز استان به شن و ماسه در دفتر فنی استانداری طی ده روز آتی و انجام طرح مطالعه ی ظرفیت یابی محدوده های شن و ماسه توسط صنعت،معدن و تجارت از دیگر مصوبات شورای معادن بود.
شورای معادن همچنین واگذاری معادن شن و ماسه از طریق مزایده را با شرطِ گارگاههای شن و ماسه تعیین کرد.
ممنوعیت ثبت محدوده های جدید شن و ماسه در مناطق آبرفتی و تپه ماهورها،مصوبه ی دیگر شورای معادن بود.
این شورا صدور مجوز برداشت از شن و ماسه ی رودخانه ها را تابع ضوابط شرکت آب منطقه ای و از طریق مزایده تعیین کرد.
شورای معادن صدور مجوز برداشت موقت شن و ماسه برای طرح های عمرانی را هم با اولویت معادن موجود و تایید دستگاههای اجرایی مسئول و معرفی دستگاه کارفرما دانست.
در این جلسه همچنین نیروی انتظامی و بخشداریها مکلف شدند برای مقابله با برداشت های غیرمجاز از معادن و جلب و معرفی متخلفان به مراجع قضایی با صنعت معدن و تجارت همکاری کامل کنند.