برای دومین ماه متوالی حقیقی ها در مقام فروشنده ظاهر شدند و با ترس از افت بیشتر قیمت ها فرار را بر قرار ترجیح دادند.

به گزارش سرویس بورس مشرق ، بورس تهران در حالی معاملات اولین ماه پاییز را با افت ۵/ ۱۱ درصدی به پایان رساند که شاهد خروج حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. به این ترتیب برای دومین ماه متوالی حقیقی ها در مقام فروشنده ظاهر شدند و با ترس از افت بیشتر قیمت ها فرار را بر قرار ترجیح دادند. ضمن آنکه دومین رکورد بزرگ خروج سرمایه حقیقی در تاریخ بورس تهران ثبت شد. در این میان گروه های متوسط و بزرگ بازار با بیشترین خالص فروش سهامداران خرد مواجه شدند. در این شرایط اما بودند صنایعی که مورد توجه پول های حقیقی قرار گیرند و خالص خرید مثبتی را ثبت کنند. این گروه ها اما عمدتا در زمره صنایع کوچک و غالبا تک سهم بازار قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
رصد ورود و خروج سرمایه حقیقی در مهر
پرونده منفی ترین ماه تاریخ بورس تهران در حالی بسته شد که گروه بانک ها و موسسات اعتباری شاهد جابه جایی سهامی به ارزش ۴ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی ها به پرتفوی معامله گران عمده بازار بودند. در این میان بانک صادرات با بیشترین خالص فروش حقیقی ها به میزان یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان مواجه شد. دو بانک ملت و تجارت نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند. به این ترتیب در مجموع ۲۱ روز معاملاتی مهرماه، «وبملت» و «وتجارت» به ترتیب شاهد جابه جایی سهامی به ارزش ۸۳۴ و ۵۰۶ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. بانکی ها در مهرماه با افت ۴/ ۶ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.
صنایع کامودیتی محور نیز اولین ماه پاییز را با خروج سرمایه حقیقی به پایان رساند. در این میان گروه فلزات اساسی با محوریت دو شرکت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار