طبق اعلام اتحادیه بین المللی مخابرات، 40 درصد از خانه های روستایی در سراسر جهان به اینترنت دسترسی ندارند.

به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش بنیانگروه فناوری خبرگزاری آنا، طبق اعلام اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، خانوارهای شهری در سراسر جهان تقریباً دو برابر بیشتر از کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند به اینترنت دسترسی دارند.
بر اساس این گزارش، حدود 72 درصد از خانوارهای مناطق شهری در سال 2019 به اینترنت دسترسی داشتند، درحالی که تنها 38 درصد از خانه های مناطق روستایی از دسترسی یکسان برخوردار بودند.
سازمان ملل متحد نیز می گوید دسترسی شهری به اینترنت 2.3 برابر بیشتر از دسترسی روستایی در کشورهای درحال توسعه است.
شکاف شهری و روستایی در کشورهای پیشرفته بسیار کمتر بود؛ به ترتیب 87درصد و 81درصد از خانه های شهری و روستایی در سال 2019 به اینترنت خانه دسترسی داشتند. در همین حال، شکاف اتصال در مناطق روستایی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار برجسته است، به طوری که 17درصد از جمعیت روستایی در مناطقی زندگی می کنند که هیچ پوشش موبایلی ندارند و 19درصد از جمعیت روستایی تنها توسط یک شبکه 2G تحت پوشش قرار می گیرند.
آفریقا و کشورهای شوروی سابق که کشورهای مشترک المنافع را تشکیل می دهند مناطقی بودند که در سال 2019 بیشترین شکاف را داشتند؛ جایی که به ترتیب 23 و 11 درصد از جمعیت آنها به هیچ وجه به شبکه تلفن همراه دسترسی نداشتند.
در این گزارش همچنین آمده است: در سطح جهان، تقریباً 85درصد از جمعیت تا پایان سال جاری تحت پوشش یک شبکه 4G قرار خواهند گرفت که نسبت به 5 سال گذشته دو برابر افزایش خواهد یافت. درعین حال، 93 درصد از جمعیت جهان تا پایان سال 2020 حداقل به شبکه های 3G دسترسی خواهند داشت که تنها نیم درصد بیشتر از یک سال قبل ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار