پیشکسوت دوومیدانی گفت: من شانسی برای کسب مدال در المپیک توسط دوومیدانیکاران نمیبینم و حتی اگر ورزشکاران دیگری هم سهمیه کسب کنند، تنها در المپیک حضور خواهند داشت.

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگارگروه ورزشی خبرگزاری آنا،درباره وضعیت دوومیدانی در ایران گفت: قبل از اینکه به وضعیت دوومیدانی در ایران بپردازم، فکر میکنم بلای اصلی که ورزش ایران به آن دچار شده، توجه به نتیجه و کمیّت است تا اینکه روی کیفیت متمرکز شوند. در دوومیدانی در هر دوره المپیک معمولاً به تعداد سهمیههای کسب شده توجه میکنند، در حالی که مگر تعداد سهمیهها در یک المپیک باعث مدالآوری میشود؟ در المپیک ریو دوومیدانی 10 سهمیه کسب کرده بود، اما چه تعداد از این ورزشکاران توانستند به مدال برسند؟ بالا بردن تعداد سهمیهها ورزشکار را از مسیر اصلی دور میکند.
رکوردهای کاذب ورزشکاران را از مسیر اصلی دور کرد
وی افزود: سهمیههایی که ورزشکاران در مسابقات غیررسمی بر اساس پولی که میدهند ثبت میشود، عدم موفقیت دوومیدانی را به همراه دارد. یک زمانی در پرتاب چکش ورودی 70 متر ثبت شد اما آیا تا بهحال کسی توانسته این رکورد را ثبت کند؟ به این دلیل است که این رکوردها کاذب بوده و ورزشکاران را از مسیر اصلی خود دور میکند. در دوومیدانی باید این مسائل به صورت عمیق ریشهیابی شود و رکوردهایی که ورزشکاران به ثبت میرسانند بر اساس یک مبنای خاص و ساختار باشد. ورزشکار در مسابقه غیررسمی برون مرزی که حتی تست دوپینگ هم از آنها گرفته نمیشود، رکورد ثبت میکند در صورتی که چنین چیزی اصلاً درست نیست.
فدراسیون باید در تمامی رشتهها سرمایهگذاری کند
پیشکسوت دوومیدانی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال حسن تفتیان در دوی 100 متر در تمام مسابقاتی که خارج از ایران شرکت میکند، رکوردهایی بین 10:05 یا 10:03 ثبت میکند و مدعی است که در مسابقات تدارکاتی چنین رکوردهایی ثبت میکند، با این شرایط در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار