انفجار و آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر بار دیگر اذهان را متوجه ایمنی ساختمان ها و به خصصوص اماکن پرتجمع نطیر مراکز درمانی کرد. موضوعی که مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور سوالاتی را در مورد آن مطرح کرده که به نظر می رسد تاکنون پاسخی منطقی به آنها داده نشده است.

به گزارش «تابناک»، جواد نوفرستی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به حادثه انفجار در کلینیک سینا اطهر که منجر به مرگ 19 نفر شد، اظهار کرد: واقعیت این است که ما از حوادث درس نمی گیریم. اگر می خواستیم درس بگیریم بعد از فاجعه ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد، انتظار این بود که فکری برای برای ایمنی ساختمان های بلندمرتبه و مراکز تجمعی نظیر همین بیمارستان ها و مراکز درمانی بشود. اما اقدامی نشد و درس عبرت نگرفتیم که این بار حادثه ای دیگر در کلینیک سینااطهر رخ داد. ظاهرا گویا هیچ تجربه واتفاقی را جدی نمی گیریم و این اتفاق نیز دیر یا زود فراموش می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه موضوع ایمنی در حساس ترین ساختمان ها نیز مورد توجه قرار نمی گیرد. نباید فکر کنیم که ایمنی فقط مربوط به دیگران است و حادثه برای ما رخ نخواهد داد. راستش را بخواهید احساس من و تجربه ای که از حوادث قبلی داشته ام این است که مدتی پیگیر این حادثه می شویم و بعد هم بدون آنکه تغییرات خاصی در ایمنی ساختمان ها رخ دهد این حادثه هم فراموش می شود تا حادثه ای دیگر فرا برسد.
مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور درباره اینکه آیا ضوابط و قانونی برای صدور مجوز فعالیت برای مراکز درمانی وجود دارد یا خیر، گفت: قوانین در مورد ایمنی و استانداردهای مراکز درمانی وجود دارد، اما اینکه این قوانین چطور و چقدر اجرا می شود محل سوال است. دقیقا مانند مقررات ملی ساختمان که ۲۲ مبحث دارد و معلوم نیست چقدر اجرا می شود؟ سوال اینجاست که چطور در یک کوچه تنگ و باریک که حتی پیاده شدن بیمار از خودرو نیز با چالش روبرو است، یک کلینیک درمانی فعالیت می کند، پس قبل از اینکه به سراغ قوانین جدید برویم باید ببینیم همین ...

سرخط اخبار