کارگاه جهادی "شهید محمود چراغی" در همدان به منظور کمک به کادر درمان در شیفت صبح با فعالیت دانشجویان و شیفت بعدازظهر با حضور جهادگران بسیجی مشغول تولید روزانه ۷۰ عدد گان و یک هزار و ۵۰۰ عدد ماسک است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری