کلیپی از زیباترین گل های انفرادی بازیکنان آرسنال از تیری آنری تا مسعود اوزیل را مشاهده کنید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار