تهران-ایرنا- میزان بارش های حوضه آبریز مرزی شرق که یکی از حوضه های اصلی در کشورمان است تا پنجمین روز فروردین ماه درحالی به رقم ۱۰۲.۶ میلیمتر رسیده که پارسال این حوضه در همین بازه زمانی ۶۵.۵ میلیمتر بارندگی داشت که نشان از رشد ۵۷ درصدی بارندگی در این حوضه است.

میزان بارش ها در حوضه آبریز مرزی شرق در حالی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۸تا آخر شهریور ۹۹) تا پنجم فروردین رشد دارد که این حوضه در سال های گذشته بنابر گفته" قاسم تقی زاده خامسی" معاون آب و آبفای وزیر نیرو یکی از حوضه های کم بارش بوده است.
براساس تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان بارندگی ها در حوضه آبریز دریای خزر تا پنجم فروردین امسال به رقم ۲۹۸.۸میلیمتر رسیده و پارسال این حوضه آبریز ۳۸۱.۹ میلیمتر بارندگی داشت که میزان بارندگی های آن کاهش یافته است.
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم تا پنجم فروردین امسال ۳۶۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده درحالی که پارسال در همین بازه زمانی میزان بارش های آن ۴۱۴.۴میلیمتر بود.
روند بارش های حوضه دریاچه ارومیه درسال آبی جاری (مهرماه ۹۸تا آخر شهریور ۹۹) تا پنجم فروردین ۲۲۳.۹میلیمتر است در حالی که در سال آبی پارسال (مهرماه ۹۷تا آخر شهریور ۹۸) این حوضه ۳۴۹.۵میلیمتر بارش را تجربه کرده بود.
میزان بارش های حوضه فلات مرکزی ایران هم در سال آبی جاری و تا پنجم فروردین امسال به رقم ۱۴۷.۱میلیمتر رسیده که نسبت به دوره مشابه پارسال که ۱۳۹.۹میلیمتر بارندگی داشت رشد مثبت بارش را تجربه می کند.
روند بارش های حوضه آبریز قره قوم نیز تا پنجم فروردین امسال بارش ۱۷۴.۲میلیمتری گزارش شده که نسبت به دوره مشابه پارسال تغییری نکرده است.
مجموع بارش ها در کل کشور در سال آبی جاری و تا پنجم فروردین درحالی به رقم ۲۱۹.۷ میلیمتر رسیده که پارسال در همین بازه زمانی ۲۴۰.۶ میلیمتر بارندگی داشت که نسبت به پارسال، رشد منفی بارش ها را نشان می دهد.
براساس تازه ترین گزارش دفتر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار