سانسور ترور هاشمی رفسنجانی در تلویزیون

فرارو شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۵
امام پس از اطلاع از این ترور پیام بسیار گرمی فرستاد و او را به سیدحسن مدرس تشبیه کرد و گفت: «هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است.» علاقه امام به او به حدی بود که برای بهبود هاشمی نذر کرد و دستور داد حفاظت از او از آن پس به صورت ویژه انجام شود.

«ترور مهم هاشمی رفسنجانی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در دزاشیب شمیران را به عمد یا به سهو از قلم انداختند؛ حال آن که ترور هاشمی از ترور های مهم تاریخ معاصر به شمار می آید.»
عصر ایران نوشت: «شبکۀ افق سیمای جمهوری اسلامی ایران در برنامه ای به مناسبت ۱۳ آبان و دربارۀ دخالت ها و اقدامات آمریکا، ترور های گروه فرقان را نیز به این کشور نسبت داد. در این برنامه که ظهر روز جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ از شبکۀ افق پخش شد و با صدای داوود نماینده و با تعبیر آیت الله خمینی به جای امام خمینی لحن مستندگونه به خود گرفته بود، به ترور های گروه فرقان در سال ۱۳۵۸ اشاره شد، اما پس از نام سپهبد قرنی و استاد مطهری ناگهان به مهدی عراقی و دکتر مفتح (در ۲۷ آذر ۵۸) رسیدند و ترور مهم هاشمی رفسنجانی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در دزاشیب شمیران را به عمد یا به سهو از قلم انداختند؛ حال آن که ترور هاشمی از ترور های مهم تاریخ معاصر به شمار می آید و اهمیت این ترور به ۶ دلیل بود:
اول این که هاشمی رفسنجانی عضو ارشد شورای انقلاب و از نزدیک ترین کسان به امام و از پایه گذاران حزب جمهوری اسلامی بود و بعد از قرائت حکم مهندس بازرگان در مدرسه علوی و نطق مراسم شهید مطهری در حضور امام در مدرسۀ فیضیه و حمله به کمونیست ها مشهور شده و جامعه به نزدیک بودن او با رهبر فقید انقلاب پی برده بود.
دوم به این خاطر که امام پس از اطلاع از این ترور پیام بسیار گرمی فرستاد و او را به سیدحسن مدرس تشبیه کرد و گفت: «هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است.» علاقه امام به او به حدی بود که برای بهبود هاشمی نذر کرد و دستور داد حفاظت از او از آن پس به صورت ویژه انجام شود.
دلیل سوم، اما که می توانست در این برنامه مورد اشاره ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار