مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها علت، زمان و منطقه جغرافیایی بارورسازی ابرها را اعلام کرد.

به گزارش مشرق ، فرید گلکار با بیان اینکه برای بارورسازی ابرها باید هماهنگی هایی در جهت عقد قرارداد با نیروی هوا و فضا صورت بگیرد، اظهار کرد: باید تجهیزات و هواپیما را از آن ها اجاره کنیم. تاخیری هم که تا کنون ایجاد شده به دلیل مسائل اداری و نقل و انتقال طرح از موسسه تحقیقات آب به شرکت آب و نیرو است.
بیشتر بخوانید:
چرا با وجود بارش، به بارورسازی ابرها نیاز است؟
وی به این سوال که با توجه به بارندگی های اخیر کشور، بارورسازی ابرها ضرورت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: میانگین بارش در کشور به طور کلی یک سوم جهان است. یعنی ایران همیشه با کمبود بارش و کاهش منابع آب مواجه است و همواره بیلان منفی در زمینه آب های رو زمینی و زیرزمینی دارد؛ بنابراین حتی سال هایی که بارندگی نرمال یا بیش از میزان نرمال است، باز هم میزان بارندگی کم تر از میانگین جهانی است.
مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها ادامه داد: بنابراین باید همواره هم بحث های صرفه جویی در مصرف آب را مد نظر قرار دهیم هم بحث های تولید و مدیریت تولید آب را. از سوی دیگر در اوقاتی که هوا از نظر بارندگی مناسب است و بارش های خوبی در کشور رخ می دهد، افزایش بارش بیشتری را از طریق فناوری باروری ابرها می توانیم داشته باشیم.
گلکار با تاکید بر اینکه نمی توان پیش بینی کرد میزان کاهش بارندگی در سال های آتی چقدر است، گفت: بنابراین امسال که میزان بارندگی ها مناسب تر است، بهتر است بحث های افزایش بارش و پروژه ها را اجرا کنیم و آب برای سال های آتی ذخیره شود.
وی افزود: کار ما افزایش بارش است نه ایجاد بارش. هرچه میزان بارش بیشتر باشد، افزایش هم بیشتر خواهد بود.
زمان و منطقه جغرافیایی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار