یک قناد آلمانی شیرینی به شکل و ظاهر ماسک در روزهای شیوع ویروس کرونا درست می کند.
سرخط اخبار