اپراتورهای پست های فشار قوی برق تهران مقابل برق منطقه ای تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی از کلاه زردهای تهرانی در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل دفتر برق منطقه ی استان تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در تجمع با انتقاد از تعلل در تبدیل وضعیت می گویند: همه مجوزهای لازم برای تبدیل وضعیت اپراتورهای پست های فشار قوی برق صادر شده است حتی خود وزیر نیرو این اجازه را صادر کرده اما سازمان توانیر در اختصاص چارت های خالی اهمال می کند.
این اپراتورها با بیان اینکه دیگر با قرارداد کار معین، کار نمی کنیم؛ از وزیر نیرو درخواست دارند زودتر به وضعیت بلاتکلیف چند هزار اپراتور فشار قوی برقِ سراسر کشور توجه کند و تبدیل وضعیت را اجرایی نماید.
در روزهای گذشته نیز اپراتورهای پست های فشار قوی برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت مقابل اداره برق منطقه ای این استان جمع شدند.

عناوین مهم خبری