نتایج بررسی های محققان نشان می دهد فلاوانول های موجود در کاکائو و دیگر مواد غذایی می تواند به بهبود عملکرد شناختی ذهن کمک کند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا ، فلاوانول های که جز خانواده فلاونوئیدها هستند، به طور طبیعی در بعضی مواد غذایی مانند سیب، توت، کاکائو، انگور و چای وجود دارد. نتایج مطالعات بسیاری نشان می دهد که فلاونوئیدها مانع بروز بیماری های قلبی، سکته مغزی و زوال عقلی می شود.
گروهی از محققان به منظور بررسی تأثیر فلاوانول موجود در کاکائو بر عملکرد شناختی افراد، مطالعه جدیدی انجام دادند. آن ها برای نیل بدین هدف، داده های سلامت ۱۸ مرد بین سنین ۱۸ تا ۴۰ سال را ارزیابی کردند.
پژوهشگران میزان اکسیژن رسانی خون در قشر پیشانی مغز و همچنین علمکرد افراد را در آزمایش های شناختی پیچیده اندازه گیری کردند. از همه افراد شرکت کننده در مطالعه خواسته شد در هوایی با غلظت پنج درصد کربن دی اکسید نفس بکشند. این یک روش استاندارد است که گردش خون مغز را با چالش رو به رو می کند.
علاوه بر این محققان به منظور اندازه گیری تغییرات در سطح اکسیژن رسانی خون، از یک روش غیرتهاجمی استفاده کردند. سپس از افراد شرکت کننده خواستند به مجموعه ای از تست های ارزیابی عملکرد شناختی که به طور فزاینده ای پیچیده می شد، پاسخ دهند.
افراد باید در چهار موقعیت مختلف، قبل و بعد از مصرف یک نوشیدنی کاکائویی سرشار از فلاوانول و قبل و بعد از مصرف یک نوشیدنی کاکائویی معمولی به آزمون ها پاسخ می دادند. نتایج بررسی ها نشان داد سطح اکسیژن رسانی خون در قشر پیشانی مغز افراد پس از مصرف نوشیدنی کاکائویی سرشار از فلاوانول سه برابر بیشتر از زمانی بود که افراد نوشیدنی کاکائویی معمولی مصرف کردند.
نتایج آزمون های ارزیابی عملکرد شناختی نیز نشان داد که افراد پس از مصرف نوشیدنی کاکائویی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار