کلیساهای اصفهان

کلیسای گئورک مقدس

لوگوی ایمنا ایمنا . چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۸:۳۱

در میان کلیساهای جلفای اصفهان کلیسای گئورگ مقدس به علت وجود سنگ های مقدس در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این سنگ ها به فرمان شاه عباس به اصفهان آورده شدند.پادشاه صفوی که سعی داشت به هر وسیله ای ممکن ارمنیان را در اصفهان نگاه دارد و از اعتقادات عمیق مذهبی آنان نیز مطلع بود، دستور داد تا کلیسای جامع اچمیادزین ، را تخریب و سنگ های آن را به اصفهان منتقل کنند و آن کلیسا را مجدداً در جلفا بنا نهند ، اما از آنجایی که این کار عملی نبود، تنها پانزده قطعه سنگ از محراب و نقاط مختلف آن کلیسا جدا ساختند و آنها را به اصفهان منتقل کردند. سه قطعه از این سنگ ها با حجاری صلیب در جلوی محراب و مابقی آنها در صحن شمالی کلیسای گئورگ مقدس قرار داده شدند. از آنجایی که این سنگ ها برای ارمنیان مقدس هستند از آن زمان به بعد کلیسای گئورگ مقدس تبدیل به زیارتگاه ارمنیان ایران شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار
اخراج به جای حقوق
اخراج به جای حقوق
لوگوی فارس نیوز فارس نیوز .