مزرعه های خورشیدی شناور در شیلی

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۵
شکلی جدید از مزرعه خورشیدی شناور در شیلی به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است که افزون بر تولید انرژی پاک، از تبخیر آب سد نیز جلوگیری می کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ شکلی جدید از مزرعه خورشیدی شناور در شیلی به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است که افزون بر تولید انرژی پاک، از تبخیر آب سد نیز جلوگیری می کند.
 این مزرعه خورشیدی شناور که مساحت آن هزار و دویست فوت مربع (معادل سیصد و شصت و پنج متر مربع) است، روی یکی از سدهای شیلی قرار گرفته است تا از یک سو از تابش مستقیم خورشید به سطح آب و تبخیر آن جلوگیری شود و از سوی دیگر نیز منبع پاکیزه تولید برق باشد.
مقامات شیلی می گویند در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح، این مزرعه خورشیدی تا چهل هکتار نیز قابلیت افزایش مساحت دارد.
همچنین ارزیابی می شود وجود این مزرعه خورشیدی باعث کاهش تبخیر سطح آب زیرین خود تا هشتاد درصد خواهد شد و به این ترتیب، برای معادن اطراف که از آب استفاده می کنند، منابع بیشتری برای بهره برداری وجود خواهد داشت و همین امر نیز باعث افزایش کارائی معادن و افزایش درآمد خواهد بود.

[ مشاهده متن کامل مزرعه های خورشیدی شناور در شیلی واحد مرکزی خبر ]