سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با ارسال ۳۰۱ نمونه به آزمایشگاه های استان کرمان تست ۶۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، مهدی شفیعی اظهار داشت: با ارسال ۳۰۱ نمونه به آزمایشگاه های استان کرمان تست ۶۴ نفر شامل (۹ مورد بیمار بستری، ۳۱ مورد بیمار سرپایی، ۱۷ مورد پرسنل و ۷ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده) در ۲۴ ساعت گذشته از نظر کرونا مثبت شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه جنسیت ۳۶ نفر زن و ۲۸ نفر مرد بوده است، افزود: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۲ نفر ، حوزه دانشگاه عل وم پزشکی جیرفت ۴۱ نفر و حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم یک نفر شناسایی شد.
وی عنوان کرد: تعداد کل موارد دارای تست مثبت کرونا در استان کرمان تاکنون به یک هزار و ۴۰۳ نفر (تعداد ۶۵۹ نفر بستری و ۷۴۴ نفر سرپایی و اطرافیان بیمار) رسیده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری