اصفهان– ایرنا – مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: دولت در شرایط کنونی جامعه با آزاد سازی سهام عدالت بدنبال مشارکت بیشتر مردم در سرمایه گذاری ها و تامین منابع مالی است که کار خوب و پسندیده ای محسوب می شود.

سید کمیل طیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فروختن یا نگهداری سهام عدالت به ماهیت این عمل بر می گردد اما با توجه به اینکه آزادسازی اتفاق افتاده دیگر در اختیار مالکین یا دارندگان سهام است و می توانند این سهام را عرضه و یا آن را نگهداری کنند تا در آینده مشمول ارزش بیشتری شود.
وی با بیان اینکه اکنون سهام عدالت آزادسازی شده و ۳۰ درصد آزادی عمل برای سهامداران در نظر گرفته شده است، ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت به نوعی مشارکت در ایجاد سرمایه برای اقتصاد جامعه است و می تواند تامین کننده منابع مالی شرکت های تولیدی یا صنایع باشد.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه سهامداران بر اساس دامنه ۳۰ درصد می تو انند برای فروش سهام عدالت عمل کنند اظهارداشت: سهام عدالت مشمول آن دسته از سهام دولتی می شود که در معرض واگذاری به مردم جامعه قرار گرفته است.
وی بیان کرد: سهامدارانی که برای امور زندگی و رسیدن به رفاه در شرایط کنونی نیاز به منابع مالی و ریالی این سهام دارند می توانند سهام خود را در معرض فروش قرار دهند.
طیبی تصریح کرد: کسانی که بدنبال سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد افزایش ارزش دارایی خود هستند می توانند سهام خود را نگهداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: آزاد سازی سهام عدالت بطور واقعی و بر اساس شفاف سازی انجام شده و در مدت ۱۰ سال گذشته ارزش این سهام افزایش پیدا کرده و دارندگان یک میلیون تومان سهم دارای حدود ۱۶ میلیون تومان ارزش سهام هستند.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در سال های گذشته ابهام در کسب سود و روشن نبودن سود وجود داشت و دسترسی به سود واقعی و ظرفیت اسمی که نصیب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری