منابع اسرائیلی: ردیابی موشک های ایرانی مشکل است

جام نیوز پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲
ارتش اسرائیل سعی دارد کلیه گزینه های ممکن برای مقابله با موشک های بالستیک ایران را مطالعه کند؛ زیرا برخی از آن ها بسیار پیشرفته بوده و ارتفاع و سرعت پروازی دارند که احتمال ردیابی شان را کاهش می دهد.

به گزارش جام نیوز ، قدرت نظامی جمهوری اسلامی و محور مقاومت باعث شده که رژیم صهیونیستی این روزها بیش از هر زمانی نگران موجودیت خود باشند!
ایندیپندنت فارسی در همین خصوص در مطلبی نوشت: ارتش اسرائیل سعی دارد کلیه گزینه های ممکن برای مقابله با موشک های بالستیک ایران را مطالعه کند؛ زیرا برخی از آن ها بسیار پیشرفته بوده و ارتفاع و سرعت پروازی دارند که احتمال ردیابی شان را کاهش می دهد.
در ادامه این مطلب آمده است: مقابله با اینگونه موشک های ایران نیازمند پدافندهای پیشرفته و مهارت های نظامی ویژه است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار