به نظر می رسد اختلال در مراقبت های بارداری و ارائه ی خدمات بهداشتی به زنان باردار موجب افزایش نرخ مرده زایی در دوران دنیاگیری کووید ۱۹ شده باشد.

مطالعات بسیاری از سراسر جهان روند نگران کننده ای را گزارش می کنند و می گویند از زمان آغاز دنیاگیری ویروس کرونا ، افزایش چشمگیری در نسبت بارداری های منتج به مرده زایی دیده شده است که در آن نوزادان در رحم مادر می میرند. پژوهشگران می گویند در برخی کشورها، زنان باردار به دلیل محدویت های ناشی از دستور خانه نشینی و ایجاد اختلال در مراقبت های بهداشتی زنان باردار مراقبت هایی کمتری دریافت کرده اند. در این وضعیت، عوارضی که می توانند به مرده زایی منجر شوند، در زنان باردار تشخیص داده نشده اند.
بزرگ ترین مطالعه درزمینه ی افزایش نرخ مرده زایی براساس داده های بیش از ۲۰ هزار زن که در ۹ بیمارستان در نپال زایمان کرده بودند، در مجله ی The Lancet Global Health منتشر شد. براساس این گزارش، مرده زایی از ۱۴ مورد در هر ۱،۰۰۰ زایمان در دوران قبل از اجرای دستور خانه نشینی در اواخر ماه مارس به ۲۱ مورد به ازای هر ۱،۰۰۰ زایمان در پایان ماه مه رسیده است که افزایش ۵۰ درصدی را نشان می دهد. بیشترین افزایش در چهار هفته ی اول دستور خانه نشینی مشاهده شد که در آن، مردم فقط برای خرید غذا و دریافت مراقبت های ضروی اجازه ی داشتند از خانه خارج شوند.
مطالعه ی مذکور با هدایت اشیش کی سی ، متخصص همه گیرشناسی پیرازایشی در دانشگاه اوپسالای سوئد انجام شد و نشان داد اگرچه نرخ مرده زایی افزایش پیدا کرده است، تعداد کلی آن در دوران دنیاگیری بدون تغییر مانده است. این نتیجه را می توان با این واقعیت توضیح داد که زایمان های بیمارستانی حداکثر ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و از ۱،۲۶۱ مورد در هر هفته در دوران قبل از دستور خانه نشینی، به ۶۵۱ مورد رسیده است. همچنین در این دوران، نسبت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار