ایرنا - تبریز - همزمان با فرا رسیدن خرداد فصل برداشت گل محمدی در مزارع روستای «خراجو» شهرستان آذرشهر آغاز شده است. زمان برداشت این محصول به شرایط آب و هوایی بستگی دارد. مدت زمان برداشت گل محمدی در یک دوره ۱۵ روزه در سطح شهرستان آغاز و به پایان می رسد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری