توسعه همکاری ایران و عمان در زمینه های صید و صیادی

اعتماد آنلاین یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۳

اعتمادآنلاین|  نبی الله خون میرزایی روز یکشنبه در دیدار « حمد بن سعید العوفی» معاون وزیر در امور ماهیگیری کشور عمان و هیات همراه با وی در محل سازمان شیلات ایران گفت: کشور سلطان نشین عمان دارای مشترکات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با جمهوری اسلامی ایران است و در گذشته مراودات خوبی در زمینه هم افزایی در حوزه های فعالیت های شیلاتی بین دو کشور انجام شده است.
وی هدف از سفر هیات عمانی به ایران را ادامه همکاری های پیشین و بازدید از توانمندی های بخش های دولتی، تحقیقاتی، اجرایی، تشکل ها و بخش خصوصی و زیرساخت های موجود عنوان کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولیدات شیلاتی ایران گفت: اکنون سالانه نزدیک به 500 هزارتن ماهی گرمابی و سردآبی، 50 هزارتن میگوی پرورشی، سه هزارتن گوشت ماهیان خاویاری، پنج تن خاویار پرورشی، بیش از 15 هزارتن پرورش ماهی در قفس، نزدیک به 200 میلیون قطعه ماهیان زینتی از محل آبزی پروری در کشورما تولید می شود. 
وی تصریح کرد: سالانه بیش از 770 هزارتن ماهی و میگو از صید ساحلی و فراساحلی، بیش از 170 هزارتن از آبهای اقیانوس هند، بیش از 330 هزارتن صید آبزیان کفزی انجام می شود که رقم قابل توجهی است.
به گفته وی، صید تن ماهیان با قلاب، افزایش صید فانوس ماهیان، تعدد کارخانه های فرآوری، افزایش سرمایه گذاری های گسترده و استفاده از نیروهای بومی تربیت شده در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
خون میرزایی اظهارداشت: امروز ایران آمادگی سرمایه گذاری های مشترک با عمان را در زمینه شیلاتی دارد و می تواند تجربیات اجرایی، دستاوردهای تحقیقاتی خود را در اختیار طرف عمانی قرار دهد.
مسئولان شیلاتی ایران در این دیدار برای ...