پویش مردمی اطعام غدیر با توزیع غذای گرم و بسته های غذایی در میان اقشار کم بضاعت حاشیه همدان در روز عید غدیر برگزار شد.
سرخط اخبار