مراسم رونمایی از سه گانه رادیو فرهنگ در پاسداشت زبان فارسی و تجلیل از استاد اسماعیل آذر شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ در ساختمان شماره یک شهدای رادیو برگزار شد.
سرخط اخبار