نماینده قم در مجلس گفت: نامه موسوی خوئینی ها به رهبر معظم انقلاب یک فرار رو به جلو و شگرد تبلیغاتی انتخاباتی است که خیلی ناشیانه و سبک نوشته شد.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز ، سیدمحمد موسوی خوئینی ها که گه گداری با یک موضعگیری کور و گنگ بروز و ظهور رسانه ای پیدا کرده و سپس مدت ها از انظار سیاسی و رسانه ای پنهان می شود، این با نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، با ردیف کردن برخی کاستی ها و مشکلات موجود در کشور، تلاش کرده که ایشان را به عنوان مسئول اصلی این مشکلات معرفی کند.
این در حالی است که از نگاه بسیاری از صاحب نظران، این نامه خوئینی ها ورای محتوای ضعیف، فاقد هرگونه مسئولیت پذیری در قبال همه سال هایی است گه دولت مورد حمایت وی و جریان اصلاح طلب بر مقدرات امور کشور حاکم بوده و هست.
علاوه بر این، هیچ راهکار و مسیر پیشنهادی برای بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد نشده و در یک مسئولیت ناپذیری مضاعف صرفا سعی شده مسئولیت تمام کاستی های کشور که بخش بزرگی از آن میوه کارنامه دولت های مورد حمایت اصلاح طلبان است، به پای رهبر انقلاب نوشته شود.
*نامه موسوی خوئینی ها فرار رو به جلو و شگرد تبلیغاتی و انتخاباتی است
علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در باره نامه موسوی خوئینی ها به رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: نامه موسوی خوئینی ها به رهبر معظم انقلاب یک فرار رو به جلو بود و شگرد تبلیغاتی انتخاباتی است که خیلی ناشیانه و سبک از طریق موسوی خوئینی ها اعمال شد.
وی افزود: ماحصل نامه موسوی خوئینی ها به رهبر معظم انقلاب حتماً به شفاف شدن و از پرده درآمدن چهره ها بیشتر کمک خواهد کرد.
*مشکل ما اعتماد به لیبرال ها بوده است/ لیبرال ها نقاب انقلابی گری به چهره دارند
زاکانی می گوید: یکی از مشکلات ما در کشور اعتماد به لیبرال ها است که امام(ره) ...

عناوین مهم خبری