افرادی که جرات اجرای قانون را ندارند، بازخواست می شوند/ در سال رونق تولید نسبت به احصا دقیق ظرفیت ها اقدام شود

ایلنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷

استاندار البرز گفت: اگر دستگاهی در استان جرات ندارد وظایف قانونی خود را بر اساس مدل ملی در سایه اتحاد و انسجام 3 قوه، انجام دهند، مورد بازخواست و برخورد قرار می گیرد چرا که کار مردم نباید روی زمین بماند.
به گزارش ایلنا، عزیزاله شهبازی امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه در خصوص سند توسعه ملی البرز در این جلسه طرح شد، افزود: برای تصویب و متعاقب آن اجرای این سند مهم ظرف دوهفته آینده جلسه کارشناسی تشکیل می شود.
وی ادامه داد: با توجه به تفویض اختیاری که در حوزه های مختلف به فرمانداران بعنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها داشته ام، شاهد نتایج خوبی بوده ام که انتظار می رود همچنان نیز فرمانداران پای کار باشند و وظایف محوله را بخوبی به سرانجام برسانند.
وی ضمن تاکید بر تکمیل پروژه های نیمه تمام، افزود: ضرورت دارد در سال رونق تولید نسبت به احصا دقیق ظرفیت ها اقدام شود و از فرصت های بسیاری که در حوزه های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و اهم آنها ارزش افزوده به نحو مطلوب بهره برداری شود.
استاندار البرز اضافه کرد: درآمدهای حاصل از مالیات ها باید با برنامه ریزی دقیق صرف شوند که علاوه بر اداره استان به تکمیل طرح های نیمه کاره نیز پرداخته شود.
وی با تاکید بر اینکه فضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان باید فنی و کارشناسی تر باشد، گفت: باید بدور از سیاسی کاری، در چارچوب قانون، برای رشد و توسعه استان با اقتدار و اختیار تصمیم بگیریم.
شهبازی افزود: اگر دستگاهی در استان جرات ندارد وظایف قانونی خود را بر اساس مدل ملی در سایه اتحاد و انسجام 3 قوه، انجام دهند، مورد بازخواست و برخورد قرار می گیرد چراکه کار مردم نباید روی ...