عضو انجمن انبوه سازان اصفهان گفت: برای حل مشکل مسکن، باید سراغ مسکن حمایتی رفت، چراکه منابع نا محدود هم نمی توانند مشکل مسکن را حل کنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی شیخ سجادیه با اشاره به ضعف دولت ها در بحث مسکن اظهار داشت: دولت قبل با ورود به مسکن مهر و صرف منابع نامحدود، نشان داد حتی با پول نامحدود قادر به حل مشکل مسکن در بلند مدت نیست.
وی یاد آور شد: در دولت دوازدهم هم طرح مسکن ملی ارائه شد که اقدام نیاز به زمین نامحدود و منابع بانکی ارزان قیمت دارد و قطعا راهکار مناسب و بلند مدتی نیست، زیرا زمین های دولتی محدودند.
این کارشناس ارشد صنعت ساختمان ادامه داد: دولت با حمایت از سازندگان و انبوه سازان و مساعدت و حمایت همه جانبه از قبیل تسهیل ضوابط شهرسازی، تامین رایگان زیر ساخت های شهری، حذف هزینه های مازاد دولتی و سازمانی، ارائه تسهیلات طبق ضوابط بانک های عامل و ... می تواند، مسکن حمایتی را در محدوده های تعیین شده در بعضی از مناطق کمتر توسعه یافته شهر ها و بافت های فرسوده ایجاد و امکان مشارکت بخش خصوصی را در جهت تولید مسکن تحت عنوان مسکن حمایتی فراهم آورد.
عضو انجمن انبوه سازان اصفهان خاطر نشان کرد: با ارائه راهکار های مناسب می توان، مسیر مصرف مسکن حمایتی را به سمت افراد بدون مسکن و خانه اولی ها سوق داد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار