کاظم اکرمی گفت: وقتی احزاب جدی گرفته نشوند، در آستانه انتخابات چند نفر دور هم جمع می شوند و بدون اینکه توجهی به شرایط کشور و نظرات عمومی داشته باشند شعارهای احساسی و هیجانی می دهند تا به طریقی رای های بیشتری نسبت به رقیب داشته باشند. نظام پارلمانی موثر یا هزینه ساز؟ این سوالی است که هر از گاهی در سپهر سیاسی ایران مورد توجه قرار می گیرد و بالطبع نظرات موافق و مخالفی هم در رابطه با آن مطرح می شود. آن هم در حالی که در دهه اول جمهوری اسلامی تجربه مدیریت کشور بر اساس نظام شبه پارلمانی انجام شده است. کاظم اکرمی،
فعال سیاسی، در گفت وگو با اعتماد آنلاین در این باره اظهار داشت: نظام پارلمانی شیوه ای است که در برخی از کشورهای جهان جاری است. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهوری که با رای عامه مردم انتخاب می شود، مامور به تشکیل دولت است و قوه مجریه زیر نظر رهبری امور مربوط به مملکت را به عهده می گیرد. البته این روش که نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب شود، قاعدتا می تواند مزیت هایی هم داشته باشد. عضو کابینه دولت دوران جنگ در ادامه گفت: با در نظر گرفتن اینکه مجلس فعلی منتخب اقلیت مردم ایران است و نمایندگان با رای های بسیار پایین مجلس نشین شده اند، می توان گفت اگر این مجلس نخست وزیر را انتخاب کند، نفر اول کشور کسی خواهد بود که توسط نمایندگان بخش کمی از مردم روی کار آمده اند. در چنین حالتی منافع ملی آن طور که لازم است تامین نمی شود. او همچنین تصریح کرد: مشکل اصلی نظام ما این است که به احزاب توجهی نمی شود و به همین دلیل فعالیت های گروه های سیاسی به طور پراکنده و نامنظم انجام می شود. اگر حزب به معنای درست آن داشته باشیم، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار