هیئت خدام زوار الحسین (ع) با مشارکت حسینیه سید الشهدا خرمشهر، اولین موکب خدمت رسان به زوار اربعین، هر ساله در پایانه مرزی شلمچه مستقر می شود. این هیئت بصورت ۲۴ ساعته به زوار خدمت رسانی داشته است. تقدیم 3 وعده اصلی و نیز پذیرایی میان وعده ، انواع میوه ها ،شیرینی جات و نوشیدنیهای سرد و گرم از زوار از فعالیت های خدمات رسانی این هیئت است.
سرخط اخبار