رژه ۲۹ فروردین، روز ارتش در کرمانشاه

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۱
مراسم رژه ۲۹ فروردین، گرامیداشت روز ارتش در کرمانشاه برگزار شد.