انجام عملیات برداشت گوجه فرنگی و کیل گیری در سطح ۱۳ هکتار از این محصول در شهرستان بن روستای یانچشمه از اواسط شهریور آغاز شده و همچنان ادامه دارد،در حالی که میانگین برداشت گوجه فرنگی در استان چهارمحال و بختیاری ۳۰ تن در هکتار است در این مزرعه با کشت نشایی و آبیاری قطره ای بیش ۱۰۰ تن در هکتار گوجه برداشت شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار