اسکان سیل زدگان در تپه های «الله اکبر»

ایرنا دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۵

ایرنا-سوسنگرد- تصاویر اسکان سیل زدگان روستاهای اطراف هوفل شرقی و غربی، در تپه های «الله اکبر» شمال سوسنگرد استان خوزستان را نشان می دهند.*19*7