بنابر پیش بینی هواشناسی بارندگی ها تا شنبه ادامه خواهد داشت.
سرخط اخبار