امضا تفاهم نامه بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان جنگلها برای مردمی سازی حوزه آبخیزداری،جنگلداری و .. در سازمان جنگلها منعقد شد.
سرخط اخبار