در بدون تعارف این هفته با جوانی 37 ساله صحبت میکنیم که 9 ساله جراح مغز و اعصاب است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ؛ دکتر رضا جباری جراحی حاذق است که هم در تعداد جراحی ها و هم در اخلاق و مرام پزشکی رکورد دارد.

سرخط اخبار