همدان- ایرنا- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همدان گفت: با تلاش های صورت گرفته در مجموعه صندوق، برای اولین بار طرح همسان سازی مستمری، مستمری بگیران در این استان اجرا شد.

مهدی سماواتی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با عملیاتی شدن این طرح و نیز افزایش سالانه مستمری ها، به طور میانگین ۵۲ درصد به مستمری، مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر افزوده شده است.
وی با بیان اینکه مابه التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شده است، گفت: بر مبنای همسان سازی اجرایی شده در صندوق، از این پس افرادیکه در سطح درآمدی یکسان انتخابی خود، در سالیان متناوب مستمری بگیر شده اند معادل افرادی دریافتی خواهند داشت که در سال ۱۳۹۹ مستمری بگیر شده اند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان گفت: تا پیش از اجرای این طرح اگر فردی در سطح هشت در سال ۱۳۸۶ مستمری دریافت می کرد، با افزایش های سالانه در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰۰ هزار تومان دریافتی داشت.
سماواتی خاطرنشان کرد: در حالیکه مستمری بگیران سطح هشت صندوق در سال ۱۳۹۹ ماهانه به طور میانگین ۸۳۳ هزار تومان مستمری دریافت می کنند.
وی عنوان کرد: اما با اجرای طرح همسان سازی هر ۲ نفر فوق حدود ۸۳۳هزار تومان دریافتی خواهند داشت.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایری همدان افزود: در این حالت افرادی که در سنوات دور در صندوق مستمری بگیر شده اند، شاهد افزایش قابل توجهی در دریافتی های خود هستند و افرادیکه در سنوات اخیر بازنشسته شده اند میزان افزایش مستمری کمتری خواهند داشت.
سماواتی گفت: همسان سازی شامل مستمری بگیرانی است که تا انتهای سال ۹۸ از صندوق حکم مستمری دریافت کرده اند.
گفتنی است، در استان همدان بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر مشمول طرح همسان سازی هستند و در حال حاضر صندوق استان تعداد ۱۱۰ هزار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار